MECA - Bilservice

Varmt välkommen till din MECA Bilverkstad i Västberga som är en kvalité baserad bilverkstad.
Vi reparerar alla bilmärken och utför dessutom all däckarbeten samt plåt och lackering. Vill du få bilen fint & ren på samma gång löser vi det också. Hos oss hittar du alla tjänster för en personbil under ett och samma verkstad!

Du kan komma in till oss om du har frågor eller behöver hjälp. Du kan serva din bil hos oss och när du gör det, får du alltid billigare och trygg service.

  • Snabb service
  • Prisvärt
  • Flexibla tider

MECA- Västberga

VÅRA TJÄNSTER

BILSERVICE

Inspektionsservice: Enligt serviceintervall som visas på färddatorn, inom två år som senast utan kilometerbegränsning. Inkluderar bromsvätska och byte av invändiga filter. Liten inspektionsservice: Efter 30 000 km eller två år1, inkluderar byte av invändiga filter Omfattande inspektionsservice: Efter 60 000 km eller två år1, inkluderar byte av bromsvätskaBoka nu
Motorolja, long Life helsyntetisk, olja beroende på vad biltillverkaren rekommenderar* Oljefilter Luftfilter Pollenfilter Bromsvätska Kylvätska, endast påfyllning vid behov Servoolja, påfyllning endast vid behov Spolarvätska, påfyllning endast vid behov Ett oljebyte skiljer sig mellan bilmärken och bilmodeller. Ring gärna oss för information samt vad det kostar att göra oljebyte på din bil. Boka nu
Oljebyte omfattar följande tjänster och komponenter: Motorolja enligt tillverkarens rekommendation Byte av olja Byte av oljefilter Byte av oljeplugg Ett oljebyte skiljer sig mellan bilmärken och bilmodeller. Ring gärna oss för information samt vad det kostar att göra oljebyte på din bil. Boka nu
följande ingår i en storservice: Byte av motorolja Byte av oljefilter Byte av luftfilter Byte av tändstift Byte av kupefilter Byte av bensinfilter Påfyllningar av samtliga vätskor Kontroll av kamrem Kontroll av drivrem Kontroll av koppling Kontroll av växellåda Kontroll av helljus Kontroll av dimljus Kontroll av batteri Kontroll av avgassystem Kontroll av läckage på motor, växellåda och kylare Kontroll av bromsrör och bromsledningar Kontroll av belysning Kontroll av styrelektronik Kontroll av drivaxeldamask Kontroll av skick på däck Kontroll av bromsar Kontrollerar över hela bilen enligt serviceintervall Okulärbesiktning av tändsystemet Nollställning serviceindikering Ett storservice skiljer sig mellan bilmärken och bilmodeller. Ring gärna oss för information samt vad det kostar att göra oljebyte på din bil. Boka nu
Ett bromssystem består bland annat av bromsklossar, bromsbelägg och bromsskivor. Dessa delar är utsatta för slitage och rostangrepp. En bromsservice innebär att en eller flera av delar av bromssystemet byts ut. Bromsarna är den viktigaste säkerhetsutrustningen på din bil. När du trampar på bromspedalen förs bromskraften till bromsarna med hjälp av bilens bromsvätska som pressar mot bromsarnas olika beståndsdelar så att bilen stannar Boka nu

Arbete: Byte av alla bromsbelägg . Rengöring och smörjning av nav, broms och omslag för att säkerställa optimal prestanda, både av säkerhetsskäl och för bromshållbarhet.

 

Boka nu

Bromsvätska ska helst bytas ut vartannat år. …Innan du byter ut vätskan måste du spola av systemet. …Börja med att rengöra huvudcylindern med bromsrengöringsmedlet innan du öppnar den.Efter det tömmer du vätskan. När du har tagit ut den gamla bromsvätskan, fyll på cylindern igen med ny vätska Boka nu
Vid mer avancerade fel måste vi göra en djupgående felsökning enligt fabrikantens anvisningar. Det är omöjligt att säga hur lång tid en sådan tar, det beror helt på hur svårt det är att identifiera felet men så fort vi hittat vad vi misstänker är fel ringer vi kunden för att avgöra hur vi ska gå vidare med reparationer. Boka nu

BROMSAR

FELSÖKNING

Arbete: Vi har svårt att ge ett pris utifrån din beskrivning. Vi behöver se din bil för att kunna ge en offert på arbetet. Boka nu
Felsökning omfattar följande tjänster och komponenter: 1.Avläsning av felminnet 2.Radering av felminnet (sporadiska fel eller efter reparation) 3.Kontroll av fel och berörda fordonskomponenter 4.Felrapport Offert för att åtgärda konstaterade fel och behov av reparation eller service. Vad innebär en felsökning? Idag styrs bilar av många olika små datorer, så kallade styrdon och gateways. Fordonsbranschen har konstaterat att det har aldrig varit så bra kvalitet på bilarna som idag. Med bra kvalitet kommer också extremt avancerad teknik. Vissa bilar har fler källkoder än vad en Boeing har! Med felsökning menar man en avläsning av bilens felminne. Med hjälp av diagnostikteknik scannas bilens information och berörda fordonskomponenter kontrolleras. Du får en felrapport och en offert för eventuell reparationsåtgärd. När är det dags? En felsökning gör man när bilen inte uppträder som förväntat. När din bil till exempel stannar, eller inte startar som den brukar. Det kan vara mer eller mindre avancerade fel och anledningarna till felen kan vara av olika svårighetsgrad. Vad kostar det? Prisbilden för en felsökning beror på vilken typ av felsökning det är som ska göras och på hur komplex bilmodell man har. Vid komplexa fel, som blir allt vanligare i våra tekniskt avancerade bilar kan felsökningskostnaden skena iväg. Många verkstäder arbetar därför med stegvis felsökning, för att du som bilägare ska kunna bedöma kostnaden längs arbetets gång. Boka nu
Vi har svårt att ge ett pris utifrån din beskrivning. Vi behöver se din bil för att kunna ge en offert på arbetet. Boka nu
kylarbyte Boka nu
termostatbyte Boka nu
Vi utför AC-reparation och felsökning på alla dagens bilar oavsett bilmärke. Vi har dagens senaste topp modern AC-utrustning. Vi är en certifierad bilverkstad när det gäller AC-service i Västberga. Så här går en AC-service till Med vårt moderna AC-maskin sker hela proceduren helt automatiskt dvs den tömmer systemet av gamla kylmedel/gas, PAG-olja och spårmedel. Sedan läcksöker maskinen genom att vakuumsuga AC-systemet under 20min. Hittar maskinen något läckage då vägrar den att fylla på AC-systemet med gas och varnar oss för läckage. hittar den inget läckage under vakuum-sugningsprocessen då fylls AC-systemet med rätt mängd gas, PAG-olja och spårmedel. sedan självklart läcksöker vi efter varje avslutad arbete med elektronisk gas detektor och med UV-lampa. Allt detta för 1495kr inkl.moms. Tveka inte att ta kontakt med oss när ni behöver hjälp med AC-reparation, AC-felsökning. Vår personalstyrka är kompetent och har ett genuint intresse för yrket. Utbildning sker fortlöpande för att följa marknadens behov. Boka nu

AC / KYLSYSTEM

MOTORDELAR

Renovering (reparationssats för andra delar av cylinderhuvudet) Bultarna (stretchbultar i topplocket) Kylvätska. Motorolja. Oljefilter. Obs! Tiden varierar beroende på om vi har reservdelar till just ditt fordon. Boka nu
Kamremsbyte omfattar följande tjänster och komponenter: Reservdelar Byte av kamrem Byte av vattenpump Byte av frostskyddsvätska Ett kamremsbyte skiljer sig mellan bilmärken och bilmodeller. Ring gärna till oss för mer information samt vad det kostar att byta kamrem på din bil. Varför Kamremsbyte? En kamrem är en viktig del av motorn som i regel sitter i dess framkant. Den ser till att koordinera motorns driftscykler genom att synkronisera olika axlar i motorn. Ett exempel är att se till att kamaxeln öppnar upp ventilerna vid rätt tillfälle sett till hur vevaxeln är positionerad. Denna kamrem håller inte för evigt, utan den har en genomsnittlig livslängd innan den måste bytas ut. Det är biltillverkaren som har tagit fram en rekommendation och alla bilägare bör ha som utgångspunkt att följa vad de anger. Skulle kamremmen gå av under körning får motorn i värsta fall stora skador som blir kostsamma att reparera. Om att byta kamrem Hur komplicerat det är att byta kamrem kan skilja sig något åt beroende på bilmodell, men eftersom det krävs specialverktyg och rätt kompetens är åtgärden i princip alltid något som bör utföras av en bra bilverkstad. Det är en vanligt förekommande tjänst som kallas kamremsbyte. En annan faktor är att kamremmen måste installeras med korrekt spänning, vilket även det kan skilja sig åt något mellan olika bilmodeller. De som arbetar professionellt med service av bilar har både verktygen och utrustningen för att ett kamremsbyte ska bli lyckat. Även andra delar byts ibland vid ett kamremsbyte Flera andra komponenter hänger ihop med kamremmen, till exempel olika spännhjul och löphjul. När det är dags för ett kamremsbyte kan man tänka på att dessa delar har haft lika lång tid i drift som den uttjänta kamremmen. Alltså är det en god idé att även byta ut dessa komponenter. Boka nu
En stötdämpare har till uppgift är att hålla bilens hjul i kontakt med vägen. Den ska också häva de krafter som vill få bilen att släppa väggreppet. Stötdämparen tar dessutom bort små vibrationer och har en avgörande inverkan på komforten och köregenskaperna hos bilen. Stötdämpare fungerar som så att en kolvstång löper i en cylinder som är fylld med olja. I ena ändan av kolvstången sitter en perforerad kolv som oljan kan löpa igenom. Hålen är begränsade i storlek och gör det trögt för oljan att passera. Dessutom är cylindern fylld med gas (med övertryck) för att hindra att oljan luftfylls (kaviterar) i cylindern. Boka nu
Det speciella för utbyte av avgassystem innehåller följande delar. Komplett avgassystem från katalysator och bakåt, dvs främre rör och katalysatorn ingår inte, eftersom dessa sällan bryts. Alla galgar och Fästklämmor . Erbjudandet omfattar borttagning av gamla avgaser och installation av den nya. Varje extra arbete som kan vara nödvändiga i samband med defekta pinnskruvar och liknande ingår ej. Montering klistra in alla skarvar för att säkerställa optimal tätning. Boka nu
Det är enkelt att få en dragkrok monterad Oavsett om du ska på sommarsemester med husvagnen, har en stor trädgård där trädgårdsavfall måste köras till återvinningsstationen, eller bara ska transportera cykeln, så är en dragkrok ett måste. Dragkroken kan användas till väldigt mycket och är ett måste för många bilägare. Dragkroken ska alltid monteras av yrkesfolk på en verkstad eftersom det är viktigt att du t.ex. får rätt stick. Tumregeln är att en 7- polig stick oftast är till släp medan den 13-poliga är till husvagnar och dyl. Dessutom är det viktigt att kablarna monteras rätt så att elektriciteten fungerar som den ska. Boka nu
Batteriservice Våra professionella tekniker kommer att kontrollera ditt batteri och byta till ett nytt om det behövs. Förklaring Batteriet är idag en viktig del av bilen. Förutom att motorn startas, ger batteriet också kraft så att alla elektriska komponenter fungerar. En modern bil med ett stort antal elektroniska komponenter som belysning, värmesystem, radio, vindrutetorkare och automatiskt start/stopp-system kräver högkvalitativa batterier med hög kapacitet. Om du har problem med att starta din motor, kan du hitta professionell hjälp på Norrlands Bilverkstad. Vi har de nödvändiga verktygen för att granska batteriets prestanda, om det behövs kan vi ersätta batteriet. Från Norrlands Bilverkstad får du alla vanliga typer av batterier, och med högsta kvalitet startar bilen även i kallt väder. Valet av batteri beror främst på dess användning, och priset går oftast hand i hand med kvalitet. Vi kan hjälpa dig att hitta rätt batteri för din bil. Batterier är farligt avfall. För att avyttra ett gammalt batteri, observera att batteriet är farligt avfall och innehåller svavelsyra vilket kräver korrekt hantering. På Västberga Autoservice AB hand tar vi hand om detta. Batteriservice Byte av batteriet Återvinning av det gamla batteriet Boka nu
Protokoll med resultat På en Bilkontroll går vi igenom samma kontrollpunkter som på den vanliga besiktningen. Skillnaden är att vi inte rapporterar till Transportstyrelsen efteråt, resultatet fungerar enbart som stöd och råd till dig som är bilägare. Bilkontrollen tar cirka 30 minuter. Följ gärna med din besiktningstekniker för att se vad vi kontrollerar och få smarta tips och goda råd om din bil. Våra besiktningstekniker har massor med kunskap som de gärna delar med sig av. Passa på när du ändå är här!Läs merBoka nu

ÖVRIGA
TJÄNSTER