Juridisk information

Meca Västberga- Service i världsklass

VÄSTBERGA AUTOSERVICE

Rättsliga förbehåll

Innehållet på www.meca.se tillhandahålls i befintligt skick. Bolag ingående i MECA-koncernen ställer inga garantier avseende dess riktighet och fullständighet. Bolag ingående i MECA-koncernen ansvarar inte för skada eller förlust, varken direkt eller indirekt, som orsakas av innehållet på www.meca.se eller av att innehållet inte är användbart eller åtkomligt. Bolag ingående i MECA-koncernen ansvarar inte heller för innehållet på sidor till vilka länkar finns på www.meca.se

 

Upphovsrätt och varumärken

Innehållet på www.meca.se är upphovsrättsligt skyddat och tillhör bolag ingående i MECA-koncernen eller dessas licensgivare eller samarbetspartners. Det innebär att hela innehållet, såväl text, foton och annat material inte får kopieras, mångfaldigas, lagras eller på annat sätt utnyttjas utan MECA Scandinavia AB:s föregående skriftliga medgivande. Alla kännetecken eller varumärken som framgår av www.meca.se är varumärken som ägs av bolag ingående i MECA-koncernen eller dessas licensgivare eller samarbetspartners. Varumärken tillhörande bolag i MECA-koncernen får endast användas efter dessas föregående skriftliga medgivande.

Länkning

Länkning till www.meca.se får endast ske efter MECA Scandinavia AB:s föregående skriftliga medgivande.

Behöver du hjälp med din bil? Vi fixar det

Här bokar du enkelt din MECA service – Boka och få ett fast pris på vår verkstad